Vyberte knihovnu:

STATISTIKA
pro knihovny

  • Vykazování

    Statistické vykazování veřejných knihovnických a informačních služeb, do praxe statistiky patří plánování, sumarizace analýza nepřesných pozorování.

  • Statistika

    Statistika představuje systém, který lze rozdělit do subsystémů charakteristických odděléní knihoven nebo podle typu zřizovatele / provozovatele knihovny.

  • Cíl

    Cílem naší statistiky je najít,“nejlepší“ a nejpřesnější informace z dostupných dat.

Máte zájem? Kontaktujte nás

info@nativa.cz

www.nativa.cz